Pri simultánnom tlmočení tlmočník prekladá súbežne a plynule s prejavom rečníka. Toto tlmočenie je náročné na realizáciu, preto jednu jazykovú kombináciu tlmočia vždy dvaja tlmočníci sediaci v tlmočníckej kabíne. Tlmočníci sa pri tlmočení vždy striedajú približne v 20 minútových intervaloch. Simultánne tlmočenie sa využíva na konferenciách, seminároch, prezentáciách, prednáškach a v priamych prenosoch.

Pre každé tlmočenie platí, že tlmočník sa musí dôkladne pripraviť, naštudovať si podkladové materiály a odbornú terminológiu, prípadne sa stretnúť s klientom aby mal čo najlepší obraz o tom, čo bude témou tlmočenia.