Predtlačová korektúra odstráni prípadné preklepy, chýbajúce písmená, nesprávne rozdelenie slov, ktoré môže vzniknúť pri zalamovaní textu.