Vaše podujatia, ktoré vyžadujú simultánne tlmočenie, dokážeme zabezpečiť komplexne aj s dodaním tlmočníckej techniky. Tlmočnícku techniku poskytujeme vrátane montáže a demontáže potrebných zariadení spolu s technikom, ktorý je k dispozícii po celý čas trvania podujatia.

 

V rámci tlmočníckej výbavy poskytujeme:

  • tlmočnícku techniku
  • malé tlmočnícke kabíny
  • veľké tlmočnícke kabíny
  • účastnícke prijímače
  • ozvučenie priestorov
  • bezdrôtové a stolové mikrofóny
  • dataprojektor
  • projekciu (plátno, notebooky)