Ak potrebujete k audiozáznamu vytvoriť rovnakú nahrávku v cudzom jazyku, najprv je potrebné získať text z pôvodnej nahrávky. Po získaní prepisu zvukového záznamu nasleduje jeho preklad do požadovaného jazyka. Text vám preloží rodený hovorca špecializujúci sa na danú problematiku.