Naše ceny prekladov sú prehľadné a bez ďalších poplatkov za odbornosť.
Cenu prekladu vám stanovíme už na začiatku, pred zadaním objednávky. Stačí ak nám mailom zašlete dokument, ktorý potrebujete preložiť. My vám obratom vypracujeme cenovú ponuku a po jej schválení začneme s prekladom.

Ceny prekladov stanovujeme individuálne. Takmer 95 % prekladov spracovávame pomocou prekladateľských softvérov, ktoré umožňujú pre jednotlivých klientov a odbory vytvárať prekladové pamäte, vďaka ktorým je možné zachovať konzistenciu terminológie, skrátiť čas práce, ale  tiež ponúkať zaujímavé zľavy a ceny.