Prekladáme odborné texty zo všetkých odvetví. Našou dominantou sú technické odbory, pre ktoré prekladáme rôzne typy technických dokumentov.

Vďaka bohatej databáze overených profesionálnych prekladateľov zvládame preklady odborných dokumentov zo širokého spektra technických odborov. Zameriavame sa na rozsiahle technické preklady manuálov, návodov a používateľských príručiek. Prekladáme odborné texty zo všetkých odvetví. Našou dominantou sú technické odbory, pre ktoré prekladáme rôzne typy technických dokumentov. 

Pri technických prekladoch používame moderné prekladateľské softvéry, pomocou ktorých vytvárame glosáre, terminologické slovníky a prekladové pamäte pre jednotlivé odvetvia a jednotlivých klientov.

U nás máte záruku, že preklady vašich technických textov budú v celom rozsahu terminologicky konzistentné a budú zodpovedať aktuálnym trendom v cieľovom jazyku. Práca so softvérom a prekladateľskou pamäťou nám pomáha preložiť dokumenty rýchlo a kvalitne a zároveň predstavuje aj úsporu na cene prekladu.

V súvislosti s technickými prekladmi sa stretávame s rôznymi formátmi súborov s množstvom obrázkov, schém a nákresov s popismi. Vďaka našim grafikom dokážeme spracovať akokoľvek komplexnú grafiku každého odborného a technického prekladu. Technické výkresy dokonca spracovávame priamo v AutoCADe.

Technické preklady vyhotovíme vo vysokej kvalite nielen v jazykových kombináciách so slovenčinou, ale aj s češtinou či medzi dvoma cudzími jazykmi podľa vášho želania. Stačí nás kontaktovať a my vám radi vytvoríme cenovú ponuku na preklad technických a odborných textov podľa požiadaviek.  Pri prvej objednávke dostanete od nás dokonca 10% zľavu. 

 

Najčastejšie prekladáme tieto typy technických dokumentov:

 • Návody na použitie
 • Servisné príručky
 • Katalógy
 • Produktové karty a opisy
 • Karty bezpečnostných údajov
 • Školiacu dokumentáciu
 • Projektovú dokumentáciu
 • Návody na použitie vozidiel
 • Špecifikácie vozidiel a strojových zariadení
 • Softvér
 • Hardvér (špecifikácie, návody na použitie)

Najčastejšie oblasti technických prekladov

 • Osobná elektronika
 • CNC stroje a príslušenstvo
 • Priemyselné roboty
 • Medicínska technika
 • Garážové brány
 • Plastové okná
 • Priemyselné roboty
 • Poľnohospodárske stroje (kombajny, sejačky, traktory) a ich časti
 • Biela technika
 • Stavebníctvo
 • Strojárstvo
 • Vykurovacie systémy

V prípade, že ste nenašli vami požadovanú oblast v rámci technických alebo odbrných prekladov, neváhajte nás aj tak kontaktovať s požiadavkami. My vám následne odpovieme, či danú oblasť dokážeme preložiť a zašleme vám cenovú ponuku.