Preklad štandardne doručíme prostredníctvom e-mailu, prípadne poštou či kuriérom. Na požiadanie preklad dodáme na elektronickom nosiči (USB, CD).

Úradného prekladu

Aj keď sa v prípade úradného prekladu pracuje s dokumentmi vo fyzickej podobe, celý proces prekladu vieme zabezpečiť bez toho, aby ste osobne navštívili našu agentúru.

Dokument, ktorý potrebujete preložiť nám pošlite poštou alebo kuriérom a my sa o preklad postaráme. Pre urýchlenie spracovania nám vždy pošlite naskenovaný dokument aj e-mailom.