Úradné, alebo inak nazývané aj súdne tlmočenie sa využíva pri súdnych, právnych alebo úradných úkonoch. Napríklad pri sobášoch, pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy, pri výpovedi na polícii a pod.

Úradné tlmočenie môže vykonávať len tlmočník, ktorý je vymenovaný Ministerstvom spravodlivosti SR.