Cena korektúry sa stanovuje buď podľa počtu slov v dokumente určenom na korektúru alebo podľa počtu normostrán (1 NS= 1800 znakov vrátane medzier). Korektúru je možné účtovať taktiež na základe počtu hodín strávených opravou textu.