Nemusíte ovládať cudzí jazyk, aby ste komunikovali so zahraničnými úradmi či partnermi. My vás od toho radi odbremeníme. Poskytujeme všetky druhy tlmočení:

Tlmočnícke služby poskytujeme nielen v rámci SR, ale aj v zahraničí, či už potrebujete tlmočníka na pracovné cesty, rokovania, školenia, právne a úradné úkony alebo na neformálnych stretnutiach. Okrem jazykovej kombinácie so slovenčinou poskytujeme aj tlmočenie medzi cudzími jazykmi, napríklad v kombinácii s anglickým či nemeckým jazykom.

Spolupracujeme s profesionálnymi tlmočníkmi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti. Tlmočníci sú pre jednotlivé podujatia starostlivo vyberaní na základe ich odborných znalostí. Na každé tlmočenie sa vždy vopred pripravujú z materiálov poskytnutých klientom pred konaním podujatia.