Korektúra štylistiky zabezpečuje dobrú jazykovú úroveň, zrozumiteľnosť a prehľadnosť textu. Pri tejto korektúre sa uskutočňuje kontrola slovosledu, vecnej správnosti textu, čistoty štýlu a obsahovej správnosti. Štylistická korektúra sa odporúča hlavne pre texty, ktoré budú publikované.