Základnou cenovou jednotkou pre tlmočenie je jedna hodina. Účtujeme len skutočný čas strávený tlmočením, ktorý je zaznamenaný a klientom podpísaný vo výkaze tlmočenia. Výkaz je následne podkladom pre fakturáciu. Tlmočník si výkaz vždy prinesie so sebou na tlmočenie.

Súčasťou ceny tlmočenia môžu byť aj ďalšie súvisiace náklady ako sú cestovné náklady, stravné, prípadne ubytovanie. S týmito nákladmi je klient vopred oboznámený v cenovej ponuke.