Pri konzekutívnom tlmočení sa prekladá po kratších úsekoch, či už sú to jednotlivé vety alebo dlhšie myšlienky. Hneď ako rečník dohovorí, tlmočník tlmočí. Tento typ tlmočenia sa využíva najmä počas prednášok, prezentácií, seminárov, obchodných rokovaní alebo firemných školení.