Cena bežných prekladov sa vzťahuje na slovo zdrojového textu, teda sa stanovuje podľa počtu slov v pôvodnom dokumente určenom na preklad. Táto cena sa nijako neodvíja od preloženého textu a je definitívna.
Pokiaľ je klient zvyknutý na účtovanie prekladov podľa počtu normostrán, vyhovieme mu a cenu stanovíme pre normostrany (1 NS= 1800 znakov vrátane medzier) cieľového textu.