Súčasťou technických dokumentov sú často rôzne schémy, nákresy či priamo technické výkresy. Popisy k schémam, ktoré sú charakteristické pre technické výkresy prekladáme pre kombinácie viac ako 40 svetových jazykov so slovenským, českým, anglickým, nemeckým, a španielskym jazykom.

Pracujeme priamo s DWG súbormi z AutoCADu a spracujme tiež PDF dokumenty.