Sme tím kvalifikovaných prekladateľov so skúsenosťami v oblasti práva a ponúkame preklady všetkých druhov právnych dokumentov a textov, ako sú zmluvy, rozhodnutia súdov, zmluvy o nájme nehnuteľností alebo iné právne listiny. 

S prekladmi rôznych druhov právnych dokumentov a zmlúv máme dlhoročné skúsenosti. Preklad takých dôležitých dokumentov ako sú právne texty či zmluvy si vyžaduje zvláštnu pozornosť a veľký dôraz na odbornosť prekladateľa. Preto preklad týchto textov zverujeme iba prekladateľom s dôkladnou znalosťou jednotlivých oblastí práva.

Sme si vedomí, aký dôležitý význam majú presné a správne preložené právne dokumenty, preto sa snažíme zabezpečiť, aby každý preklad bol vykonaný s maximálnou starostlivosťou a presnosťou. Naši prekladatelia majú nielen jazykové zručnosti, ale aj odborné znalosti v oblasti práva, aby mohli poskytnúť kvalitné a predovšetkým bezchybné právne preklady. Sme flexibilní a snažíme sa prispôsobiť sa potrebám každého zákazníka. Ak hľadáte spoľahlivého prekladateľa na preklad vašich právnych textov, dokumentov alebo zmlúv , neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme s vašimi právnymi prekladmi a zabezpečíme ich správne a rýchle vyhotovenie. Poskytujeme aj 10% zľavu na prvú objednávku prekladov právnych dokumentov a zmlúv. 

Právne preklady vieme vyhotoviť vo viacerých jazykoch v kombinácií so slovenčinou alebo češtinou. Taktiež vieme zabezpečiť aj preklad právnych textov a zmlúv medzi 2 cudzími jazykmi. Stačí nás kontaktovať a vytvoríme vám cenovú ponuku na mieru.

Najčastejšie prekladáme tieto typy právnych dokumentov:

 • Preklady firemných listín
 • Preklady GDPR
 • Preklady všeobecných obchodných podmienok
 • Preklady bezpečnostných predpisov
 • Preklady dokumentácie do tendrov
 • Preklady výpisov z obchodného registra
 • Preklady rozsudkov
 • Preklady zákonov
 • Preklady smerníc
 • Preklady vyhlášok
 • Preklady noriem
 • Preklady ISO
 • Preklady žalôb a rozsudkov
 • Preklady právnych posudkov a stanovísk
 • Preklady splnomocnení
 • Preklady certifikátov
 • Preklady audítorských správ
 • Preklady zakladateľských listín (stanovy spoločnosti, výpisy z obchodného registra)
Preklady zmlúv:
 • Kúpna zmluva
 • Nájomná zmluva
 • Spoločenská zmluva
 • Mandátna zmluva,
 • Sprostredkovateľská zmluva
 • Zmluva o dielo
 • Pracovná zmluva
 • Spoločenská zmluva
 • Poistná zmluva
 • Audítorská zmluva
 • Licenčná zmluva

Prekladáme široké spektrum právnych textov, listín a zmlúv, preto ak ste vo vyššie uvedenom zozname nenašli vami požadovaný právny preklad, tak nás aj tak môžete kontaktovať a vytvoríme vám cenovú ponuku.