Tento typ tlmočenia sa nazýva aj dištančné tlmočenie alebo tlmočenie na diaľku. Využívajú ho klienti, ktorí potrebujú prekonať jazykovú bariéru. Náš tlmočník tlmočí prostredníctvom konferenčného hovoru alebo pri vás osobne.