Pri jazykovej korektúre kontrolujeme pravopis a gramatiku – malé a veľké písmená, interpunkciu, preklepy, medzery, tvary slov, predložkové väzby a ďalšie gramatické javy.

Jazyková korektúra by mala byť samozrejmosťou pri všetkých textoch, ktoré sa publikujú.

Ide napríklad o tieto typy dokumentov:

  • reklamné a propagačné materiály firiem
  • návody na obsluhu
  • slovenské preklady z iných jazykov
  • texty pre webové stránky
  • referáty a seminárne práce
  • bakalárske, diplomové a dizertačné práce
  • knihy a články