Do širokého spektra technických prekladov, ktoré v rámci našich služieb ponúkame patria aj preklady dokumentácie k Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Ochrany pred požiarmi.

Vďaka našim skúseným profesionálnym prekladateľom zvládame preklady aj takých dokumentov ako sú interné smernice BOZP, politika BOZP, požiarny poriadok pracoviska; požiarne poplachové smernice alebo požiarny evakuačný plán.