K videám a audiozáznamom titulky nielen prekladáme, ale zabezpečíme aj ich výrobu. Naši lingvisti titulky preložia so zreteľom na všetky technické parametre, ktoré musia titulky v audiozázname spĺňať. Následne ich naši technickí špecialisti vložia do videa.