Návody na použitie či manuály pre technické zariadenia rôzneho druhu patria u nás medzi najčastejší typ technických dokumentov, ktoré prekladáme.

Návody na použitie usmerňujú obsluhu výrobných liniek v priemysle, pracovníkov rôznych odvetví a laických užívateľov pri ich práci s rozličnými technickými zariadeniami a prístrojmi.

Preklad tohto typu textov si vyžaduje dokonalú znalosť problematiky a terminológie v konkrétnom odvetví. Je veľmi dôležité, aby v preloženom texte nevznikol významový posun oproti originálu. Takáto chyba by mohla mať napríklad vo výrobnej prevádzke vážne dôsledky
Preto pre preklad manuálu prekladateľa vždy dôsledne vyberáme. Naši prekladatelia sú odborníci so znalosťami v jednotlivých technických odboroch a pri prekladoch využívajú terminologické databázy, ktoré sme starostlivo vytvárali počas celej doterajšej existencie našej agentúry.

Najčastejšie prekladáme tieto priemyselné odvetvia:

  • Strojársky priemysel
  • Chemický priemysel
  • Elektrotechnický priemysel
  • Stavebný priemysel