Poskytujeme preklady v týchto odboroch:

automobilový priemysel geofyzika logistika psychológia
baliaca technika geografia lokalizácia ropné produkty
bankovníctvo geológia manažment sklársky priemysel
biológia história marketing sociológia
botanika hudba matematika stavebníctvo
cestovný ruch humanitné vedy medicína strojárstvo
doprava hutnícky priemysel medicínska technika šport
drevársky priemysel
hydrogeológia meracia a regul. technika technika
ekológia chemický priemysel obchod telekomunikácie
ekonomika informačné technológie papierenská technika textilný priemysel
elektronika jadrová energetika pedagogika účtovníctvo
elektrotechnika jemná mechanika počítače veterinástvo
energetika kancelárska technika poisťovníctvo vinohradníctvo
farmácia klimatizácia politika vodohospodárstvo
filozofia kozmetika poľnohospodárstvo vojenská technika
financie kybernetika potravinársky priemysel zdravie
fyzika
laboratórna technika pôdohospodárstvo zdravotníctvo
gastronómia lesné hospodárstvo právo žurnalistika
genetika letecký priemysel programovanie