PrekladateĽská Agentúra

Specta S.R.O.

Prekladateľské služby poskytujeme v súlade s európskou normou EN ISO 17100:2016 pre prekladateľské služby.

Všetky služby poskytujeme v spolupráci s profesionálnymi prekladateľmi s minimálne 5 ročnou prekladateľskou praxou v jednotlivých odboroch.