Words are our Business
+421 918 917 742
office@specta.sk
 Menu

Korektúry prekladov a jazykové korektúry

Korektúry ponúkame nielen ako súčasť nami realizovaných prekladov, ale tiež ako samostatnú službu. Korektúry zabezpečujeme vo všetkých už uvedených jazykoch.

Táto služba je tiež vhodná pre každého, kto potrebuje skontrolovať svoju gramatiku a štylistiku. Je to potrebné, ak chcete mať svoje texty bezchybné. Zameranie je široké, služba sa zíde každému, od študentov po firmy. Takmer v každom texte sa nájdu nejaké chyby alebo preklepy.

Urobíme korektúru nielen textu v slovenčine, ale aj prekladu, ktorý ste si sami vypracovali. Zabezpečíme, že rodený hovoriaci skontroluje už existujúci text alebo preklad, ktorý máte k dispozícii.

Jazyková korektúra

Pri jazykovej korektúre sa uskutočňuje kontrola pravopisu a gramatiky, malých a veľkých písmen, interpunkcie, preklepov, medzier, tvarov slov, predložkových väzieb a ďalších gramatických javov.

Jazyková korektúra by mala byť samozrejmosťou pri všetkých typoch dokumentov, ktoré sa publikujú.

Ide napríklad o tieto typy dokumentov:

  • reklamné a propagačné materiály firiem
  • návody na obsluhu
  • slovenské preklady z iných jazykov
  • texty pre webové stránky
  • referáty, seminárne, bakalárske, diplomové a dizertačné práce
  • knihy a články

Štylistická korektúra

Korektúra štylistiky zabezpečuje dobrú jazykovú úroveň, zrozumiteľnosť a prehľadnosť textu. Pri tejto korektúre sa uskutočňuje kontrola slovosledu, vecnej správnosti textu, čistoty štýlu a obsahovej správnosti. Štylistická korektúra sa odporúča pre texty, ktoré budú publikované.

Predtlačová korektúra

Predtlačová korektúra odstráni prípadné preklepy, chýbajúce písmená, nesprávne rozdelenie slov, ktoré môže vzniknúť pri zalamovaní textu.