V cene prekladu sú aj základné grafické úpravy ako je formátovanie textu, úprava tabuliek a grafov, číslovanie, zalomenie strán a pod, takže každý preklad od nás odchádza v rovnakej grafickej úprave ako originál.

Ak sú dokumenty na preklad dostupné iba vo fyzickej podobe alebo v needitovateľnom formáte (napr. PDF, JPG) bez zdrojových súborov, aj v takom prípade sme schopní dodať preklad graficky totožný s originálom.

Vďaka profesionálnym grafikom zabezpečujeme aj komplexné DTP spracovanie prekladaných dokumentov. Bez problémov zabezpečíme aj preklad technických výkresov.

Pracujeme vo formátoch Adobe FrameMaker, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe PageMaker, Microsoft Office Publisher, Microsoft Office Visio, QuarkXPress, Corel Draw a AutoCAD.

Neváhajte nám svoje dokumenty poslať ak ich máte v akomkoľvek formáte. Poradíme si s formátmi ako sú napríklad: pdf, tiff, jpg, png, txt, rtf, idml, html, xml, indd a ďalšie.

Po preklade sú vaše dokumenty pripravené priamo na tlač.