Words are our Business
+421 918 917 742
office@specta.sk
 Menu

Úradne preklady

V rámci našich služieb ponúkame aj preklady dokumentov, ktoré vyžadujú overenie súdnym prekladateľom.

Tento typ prekladu sa v praxi pomenúva niekoľkými spôsobmi. Poznáme ho ako súdne overený preklad, úradný preklad, súdny preklad, súdnoznalecký preklad alebo preklad s pečiatkou prekladateľa vymenovaného MS SR. Poskytujeme súdne (úradne) overené preklady rôznych firemných, ale aj osobných dokumentov.

Súdne preklady

Úradny (súdne overený) preklad pre vás zabezpečíme v spolupráci s vybranými prekladateľmi evidovanými Ministerstvom spravodlivosti SR.

Aj keď sa v prípade súdne overeného prekladu pracuje s dokumentmi vo fyzickej podobe, celý proces prekladu vieme zabezpečiť bez toho, aby ste osobne navštívili našu agentúru. Dokument, ktorý potrebujete preložiť, nám zašlite naskenovaný mailom a my vám obratom vypracujeme cenovú ponuku. Po schválení ceny nám dokument zašlete poštou alebo kuriérom a my zatiaľ začíname pracovať na preklade.

Keď dostaneme originálny dokument, zabezpečíme jeho zviazanie s už vyhotoveným prekladom. V prípade, že si potrebujete originálny dokument ponechať, zabezpečíme notársky overenú kópiu originálneho dokumentu a jej zviazanie s prekladom. Vyhotovený úradny preklad vám následne doručíme poštou alebo kuriérom.

Zoznam jazykov
Termíny dodania
Doručenie prekladu