Words are our Business
+421 918 917 742
office@specta.sk
 Menu

Realizované prekladateľské projekty

Jazyková kombinácia Druh dokumentu Rozsah
Preklad z angličtiny do češtiny Príručka na údržbu priemyselných robotov 130 NS
Preklad z angličtiny do češtiny Manuál na riadenie priemyselného robota 85 NS
Preklad z angličtiny do češtiny Návod na údržbu a postupy pripojení mechanických častí priemyselných robotov 61 NS
Preklad z angličtiny do češtiny Paletizačné funkcie a funkcie výmeny servo nástroja priemyselného robota 117 NS
Preklad z angličtiny do češtiny Príručka obsluhy robota a bezpečnostné opatrenia 135 NS
Preklad z angličtiny do češtiny Používateľský manuál pre lis na lisovanie plechu, tvarovací lis 330 NS
Preklad z angličtiny do češtiny Makro príkaz špeciálna funkcia riadenia robota 180 NS
Preklad z angličtiny do češtiny Návod na obsluhu a údržbu lisu 132 NS
Preklad z angličtiny do češtiny Priemyselné roboty – chybové kódy, závažnosť chýb, ich príčiny a postup riešenia 275 NS
Preklad z angličtiny do maďarčiny Príručný a bezpečnostný manuál pre priemyselný robot 795 NS
Preklad z angličtiny do slovenčiny Popis konfiguračných nastavení aplikácií IFS servera a ich spracovanie zákaziek v rámci CDC systému 51 NS
Preklad z angličtiny do slovenčiny Používateľská príručka pre firemnú webovú platformu 62 NS
Preklad z angličtiny do slovenčiny Vykurovanie budov. Revízia kotlov a vykurovacích systémov 67 NS
Preklad z angličtiny do slovenčiny Korózia striedavým prúdom na katodicky chránených potrubiach. Vplyv úrovne katodickej ochrany a geometrie chýb na koróziu striedavým prúdom 57 NS
Preklad z angličtiny do slovenčiny Návod na obsluhu a technická dokumentácia pre odsávacie zariadenie 220 NS
Preklad z angličtiny do slovenčiny Manuál pre inštaláciu zdvižného zariadenia in situ 76 NS
Preklad z angličtiny do slovenčiny Základné prvky pre súkolesie s evolventným ozubením. Kapacita zaťažiteľnosti a zlyhania ozubeného kolesa. 90 NS
Preklad z angličtiny do slovenčiny Manažment aktív, plány manažmentu aktív 98 NS
Preklad z češtiny do angličtiny Bankový softvér 565 NS
Preklad z češtiny do maďarčiny Bankový softvér 568 NS
Preklad z češtiny do slovenčiny Bankový softvér 565 NS
Preklad z francúzštiny do ruštiny Technická dokumentácia k tlakovému ventilu 75 NS
Preklad z francúzštiny do slovenčiny Príručka preberania elektrického vybavenia priemyselných strojov a zariadení. 88 NS
Preklad z holandčiny do slovenčiny Práca so zdvižnými vozidlami a vozidlami s nožnicovou plošinou, vozíkmi s posuvným stožiarom. Zdvíhacie práce. 228 NS
Preklad z maďarčiny do slovenčiny Integrované systémy pre riadenie podniku a obchodu 55 NS
Preklad z nemčiny do angličtiny Alternatívne palivá získané z odpadov 80 NS
Preklad z nemčiny do angličtiny Návod na obsluhu – Hydraulický ponorný miešací stroj 45 NS
Preklad z nemčiny do češtiny Návod na obsluhu – Hydraulický ponorný miešací stroj 45 NS
Preklad z nemčiny do maďarčiny Návod na obsluhu – Hydraulický ponorný miešací stroj 45 NS
Preklad z nemčiny do poľštiny Návod na obsluhu sejacieho stroja 66 NS
Preklad z nemčiny do poľštiny Katalóg náhradných dielov pre sejacie stroje 98 NS
Preklad z nemčiny do slovenčiny Návod na obsluhu zariadenia na olepovanie hrán papierových filtrov do automobilov 124 NS
Preklad z nemčiny do slovenčiny Bezpečnostný štandard pre pásové píly na rezanie textílií 165 NS
Preklad z nemčiny do slovenčiny Technická dokumentácia a návod na obsluhu pre pásovú pílu 115 NS
Preklad z nemčiny do slovenčiny Technická dokumentácia a návod na obsluhu pre zvárací lis 95 NS
Preklad z nemčiny do slovenčiny Návod na obsluhu a technická dokumentácia pre frézu 175 NS
Preklad z nemčiny do slovenčiny Priemyselné PC a programovacie prístroje na spracovanie údajov zo strojov a vizualizáciu priebehov procesov 318 NS
Preklad z nemčiny do španielčiny Používateľská príručka pre digitálny elektromyografický prístroj s možnosťou monitoringu evokovaných potenciálov 54 NS
Preklad z nemčiny do taliančiny Používateľská príručka pre digitálny elektromyografický prístroj s možnosťou monitoringu evokovaných potenciálov 54 NS
Preklad z ruštiny do angličtiny Dohoda o kúpe a predaji akcií. Investičná dohoda. 206 NS
Preklad z taliančiny do slovenčiny Používateľská príručka pre modely áut značky Fiat 940 NS
Preklad z ukrajinčiny do slovenčiny Finančný audit 26 NS
Preklad zo slovenčiny do angličtiny Osvedčenie o registrácií pre DPH, Výkaz ziskov a strát, súvaha 38 NS
Preklad zo slovenčiny do angličtiny Zmluva o obchodnej spolupráci, podpore predaja a poskytnutí obchodného úveru. 210 NS
Preklad zo slovenčiny do angličtiny Práca so zdvižnými vozidlami a vozidlami s nožnicovou plošinou, vozíkmi s posuvným stožiarom. Zdvíhacie práce. 237 NS
Preklad zo slovenčiny do angličtiny Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Vyhláška Ministerstva vnútra 75 NS
Preklad zo slovenčiny do angličtiny Stratégia energetickej bezpečnosti SR. Právne predpisy upravujúce energetiku. Návrh opatrení na zvýšenie energetickej bezpečnosti. 93 NS
Preklad zo slovenčiny do angličtiny LCK 153 Sulfát, chemická spotreba kyslíka, Čpavkový dusík, Chloridy, Železo 83 NS
Preklad zo slovinčiny do angličtiny Viacfunkčný fungicídny prostriedok na ochranu zeleniny pred fytopatogénnymi hubami 142 NS
Preklad zo slovinčiny do angličtiny Liečivý a ochranný fungicídny prostriedok proti celému spektru chorôb zeleniny 101 NS