Words are our Business
+421 918 917 742
office@specta.sk
 Menu

Odborné preklady návodov na použitie. Preklad príručiek BOZP a OPP.

Návod na použitie či iný technický dokument spracuje len problematiku ovládajúci prekladateľ. Preklad návodu na použitie pri importe a exporte produktov.

Vyrábate produkty, ktoré ste sa rozhodli vyvážať do zahraničia? Alebo sa, naopak, chystáte výrobky dovážať? Každý tovar, ktorý sa predáva na území Slovenskej repliky či iných štátov, musí mať na obale uvedený alebo v obale priložený opis a návod na použitie, samozrejme, v príslušnom jazyku danej krajiny. Ak ho ešte nemáte vyhotovený, prekladateľská agentúra Specta vám v tom pomôže.

Technické preklady
Zabezpečujeme preklady opisov tovarov či preklady používateľských príručiek, a to až v 40 svetových jazykoch v kombinácii so slovenčinou, češtinou, angličtinou, nemčinou, francúzštinou či španielčinou. Disponujeme veľkou základňou prekladateľov, ktorí sa špecializujú na preklady z konkrétnych oblastí. Aj preto preklad návodu na použitie alebo technickej dokumentácie výrobku vyhotoví len prekladateľ, ktorý danej problematike naozaj rozumie. Práve odbornosť prekladateľa je zárukou, že hodnota informácie z pôvodného dokumentu ostane naplno zachovaná, a tak nedôjde k žiadnym zbytočným nedorozumeniam s vašimi zákazníkmi.

Preklady príručiek BOZP, OPP či iných dokumentov aj expresne

Okrem prekladov manuálov či technických opisov sa špecializujeme aj na odborné preklady príručiek BOZP či OPP z jazyka alebo do jazyka z nášho portfólia. Okrem bežných prekladov vám dokážeme poskytnúť expresné preklady, pri ktorých máte dokumenty preložené už do niekoľkých hodín.

V prípade záujmu o technické preklady používateľských príručiek, technickej dokumentácie či príručiek BOZP a OPP sa na nás neváhajte obrátiť a požiadať o vypracovanie konkrétnej cenovej ponuky.