Words are our Business
+421 918 917 742
office@specta.sk
 Menu

Profesionálny preklad

Veľa ľudí si myslí, že práca prekladateľa je jednoduchá a túto prácu zvládne každý, kto ovláda cudziu reč. Opak je však pravdou. Je všeobecne známe, že každá krajina má inú národnú mentalitu, svoje zvyky, tradície, vlastné chápanie humoru. Prekladateľovi nestačí len poznať konkrétnu reč, ale musí dostatočne poznať aj mentalitu a špecifiká daného národa, čo vôbec nie je jednoduché. Bez týchto vedomostí nemôže v preklade primerane zachytiť význam pôvodného textu.
Jeden výraz často zodpovedá viacerým významom, a to v závislosti od situácie, v ktorej bol použitý. Ak prekladateľ dostatočne nepochopí kontext prekladaného textu, veľmi ľahko môže stratiť súvislosti v celkovej téme a použiť v preklade výraz, ktorý význam preloženého textu posúva významovo niekam inam ako bolo v origináli.
Pri preklade reklamných a marketingových textov má prekladateľ voľnejšiu ruku, ale napríklad pri technickej dokumentácii a manuáloch pre priemysel či zdravotníctvo je nevyhnutné, pridŕžať sa čo najviac zmyslu originálneho textu.
Prekladateľ zodpovedá za správnosť a zrozumiteľnosť textu, a teda aj za správne použitie zariadenia či prístroja, a to rozhodne nie je žiadna zábava.
Zábavné je, keď si dáte niečo preložiť prekladačom od Google. A tak nás niekedy až udivuje, ako niektorí ľudia našu prácu podceňujú. Hoci sú ochotní v iných oblastiach bez zaváhania zaplatiť viac a investovať napríklad do značkových vecí, v prípade prekladu však očakávajú, že bude čo najlacnejší.
Veď čo už je na tom, niečo preložiť?